Uncategorized

Hva er godt lederskap?

November 19, 2017

Vi lever i en krevende tid hvor vi stadig må strekke oss lengre for å prestere i samfunn som er i full utvikling. Den norske befolkningen har aldri vært så høyt utdannet og det er de som mener at vi er blitt et overutdannet folk. Stillinger som kunne ha blitt besatt av personell med bachelorgrad blir i stedet besatt av personell med mastergrad. Mastergraden har blitt den nye bachelorgraden på mange måter. Dette betyr at norske bedrifter sitter inne med…

Continue Reading

advice Blog personal Society

Like barn leker best, eller…?

November 16, 2017

Mennesket er det mest rasjonelle vesenet som finnes på kloden ettersom, vi sammenlignet med dyr, handler etter tanker satt i system og ikke bare etter innstinkt. Tankesett blant mennesker er meget forskjellige. Vi kan se veldig like ut på utsiden, men alle mennesker har noe unikt ved seg og det finnes ikke en eneste lik person i denne verden. Det er lett å bli fascinert av mennesker, hvordan deres personlighet er og hvilke valg de har tatt som har ført…

Continue Reading

advice Blog Life personal

When The Body Says Stop

November 13, 2017

Life is very hectic because we have so many tasks to complete. The everyday life demands a lot from us. We do our best to please each one that is part of our lives such as the boss, partner/family, friends and so on, and sometimes it can be hard to get through even the everyday tasks since life is so much more demanding than it used to be before. The problem comes when something extra on top of everything gets…

Continue Reading